doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.Garance a výuka předmětů


Výzkumné zaměření

  • geografie

Nabídka bakalářských a diplomových prací

  • Semenné banky opuštěných mokřadů (bezzásahových od 60. let)
  • Klíčení vybraných vodních a mokřadních druhů
  • Botanické vyhodnocení managementových zásahů na Mohelenských hadcích

Nejvýznamnější publikace


Nejvýznamnější projekty 

  • GAČR P404-12-0334 Faktory vztahu návštěvníků k prostředí atraktivit ve zranitelných oblastech; řešeno 2012-2014; hlavní řešitel
  • GAČR 403/09/P053 Typologie vztahu turistů k atributům prostředí na příkladu vodní komponenty krajiny; řešeno 2009-2010; hlavní řešitel

Členství v institucích a organizacích


Spolupráce