Konference CITES 2018

Katedra biologických disciplín pořádá 

ve dnech 23.-24. října 2018
tradiční konferenci

Otazníky kolem CITES


Program konference

23.10. (úterý): JVTP
(Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 9)

1. blok (řídí doc. Josef Rajchard, ZF JU):

9.00: zahájení a organizační pokyny

9.05: pozdrav děkana zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích

9.10: Lhota S.: Vznešení divoši nebo predátoři? Jak domorodé komunity ovlivňují populace volně žijících primátů? (Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

10.00 – 10.20 přestávka

10.20: Říhová P.: Nelegální obchod s tygry v ČR (České inspekce životního prostředí v Praze)

11.10: Jiroušková J.: Obchod s tygřím masem (Ústav etnologie FF UK)

11.30: Stejskal V.: Administrativně- a trestněprávní souvislosti protiprávního nakládání s exempláři CITES (Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)

11.50 – 13.00 přestávka na oběd

2. blok (řídí dr. Michal Berec, ZF JU):

13.00: KLOUČEK O.: Problematika chovu velkých kočkovitých šelem v soukromých chovech v ČR - aktuální stav a výhled do budoucnosti

13.20: Albrechtová R.: Problematika chovu velkých kočkovitých šelem v soukromých chovech v ČR (Zoologická zahrada Na Hrádečku)

13.40: Holubová K., Příbrský F.: Ukradená divočina (The Kukang Rescue Progra, z.s., Zoologická zahrada a botanický park Ostrava)

14.00: KLÁPŠŤOVÁ K.: Inuité protestují proti kvótám lovu tuleňů (Náprstkovo muzeum Praha)

14.20 – 14.40 přestávka

3. blok (řídí dr. Markéta Slábová, ZF JU):

14.40: Ráb P., de Bello Cioffi M.: Jak je to s arapaimou? (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov; Universidade Federal de São Carlos, Rod. Washington Luis, Brazil)

15.00: FLAJŠHANS M., GELA D.: Jeseterovité ryby a CITES (FROV JU)

15.20: Vrána P.: Úhoř říční (Anguilla anguilla): tulák řek i moří v ohrožení (Český rybářský svaz)

15.40: Procházka M.: Přínos českých zoologických zahrad k rozvoji populace ex - situ gaviála indického (Gavialis gangeticus) (Krokodýlí zoo a ochranářská farma Protivín)

16.00: Straková H.: Ohrožení endemité Filipín (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)


16.20 – 16.40 přestávka

4. blok (řídí dr. Markéta Slábová, ZF JU)

16.40: Berec M., Vršecká L., Šetlíková I.: Obchodní databáze CITES - medvědí služba ochraně přírody? (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

17.00: Hlivka B.: Označování neživých exemplářů CITES (soukromník, preparátor)

17.20: Nedvěd O.: Bezobratlí živočichové chránění CITES od roku 2017 (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

17.40: Tesařová B.: Ochranářská kampaň EAZA – Silent Forest (Zoologická zahrada Liberec)

18.00: organizační pokyny pro další den


24. 10. (středa): Zoologická zahrada Tábor

1. blok (řídí dr. Michal Berec, ZF JU):

9.00: Kott O.: Co je a co není zoologická zahrada? Pozitivní a negativní trendy v chovu exotických zvířat (Zoologická zahrada Tábor)

10.00: Šišková Ž.: Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor (Botanická zahrada Tábor)

10.20-10.40 přestávka

2. blok (řídí dr. Ondřej Kott, Zoologická zahrada Tábor):

10.40: Navrátilová J.: Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického Ústavu AV ČR, v.v.i. Třeboň (Sbírka vodních a mokřadních rostlin, Botanický Ústav AV ČR, Třeboň)

11.00: Kůs E.: Zoologové všech oborů, spojme se! Jsme na stejné lodi? (Zoologická zahrada hl. m. Prahy)

11.20: Richtová Z.: Problematika kříženců a nepůvodních druhů sokolnických dravců (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

11.40: Suvorov P.: Repatriační program pro dva druhy jeřábů na Dálném východě (Zoologická zahrada Brno)

ukončení konference, exkurze po zoo Tábor


možnost oběda na místě v restauraci v zoo
závazná přihláška je ke stažení zde