doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.Garance a výuka předmětů


Výzkumné zaměření

  • geografie

Nabídka bakalářských a diplomových prací

  • odkaz na aktuálně nabízené BP a DP naleznete na stránce Studium 

Nejvýznamnější publikace


Nejvýznamnější projekty 

  • GAČR 19-23870S: Mezi deagrizací a perforovaným rozvojem venkovského prostoru: Hledání struktur v rozvoji post-komunistických zemědělských nemovitostí; hlavní řešitel
  • GAČR P404-12-0334 Faktory vztahu návštěvníků k prostředí atraktivit ve zranitelných oblastech; řešeno 2012-2014; hlavní řešitel
  • GAČR 403/09/P053 Typologie vztahu turistů k atributům prostředí na příkladu vodní komponenty krajiny; řešeno 2009-2010; hlavní řešitel

Členství v institucích a organizacích


Spolupráce