Úvod


  • Chováte exotická zvířata? 
  • Pěstujete chráněné rostliny? 
  • Chcete se dozvědět více o jejich biologii? 
  • Potřebujete se orientovat v právních předpisech s tím souvisejících? 
  • Jezdíte za přírodou do světa?
Přijďte studovat k nám obor, který je připraven právě pro Vás
Biologie a ochrana zájmových organismů